Fundusze Unijne

RPWM.04.01.00-28-0192/17

Firma HMT-MATERIAŁY ŚCIERNE S.C. JANUSZ RUDNICKI , JERZY CZERWIŃSKI realizuje projekt pn.
Instalacja fotowoltaiczna w firmie HMT-Materiały Ścierne s. c.

W ramach projektu planowany jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kW.

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

  1. Wyłonienie wykonawcy
  2. Podpisanie umów
  3. Wdrożenie prac

Cel projektu:  Przedsięwzięcie ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Beneficjent: HMT-MATERIAŁY ŚCIERNE S.C. JANUSZ RUDNICKI , JERZY CZERWIŃSKI

Wartość projektu: 239 848,67 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  165 749,15 zł

RPWM.01.05.01-28-0010/18

Firma HMT-MATERIAŁY ŚCIERNE S.C. JANUSZ RUDNICKI , JERZY CZERWIŃSKI realizuje projekt pn.
Wdrożenie wyników prac B+R w firmie HMT-Materiały Ścierne s. c.

W ramach projektu planowany jest zakup wyspecjalizowanej maszyny laminatora.

W ramach projektu planowana jest również budowa hali magazynowej z centrum dystrybucji produktu końcowego – krążków ściernych.

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

  1. Wyłonienie wykonawcy
  2. Podpisanie umów
  3. Wdrożenie prac

Cel projektu:  Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie HMT Materiały Ścierne s.c. dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii produktowej i procesowej badanego rozwiązania, w zakresie innowacyjnych krążków ściernych okresie do 12.2019r.

Beneficjent: HMT-MATERIAŁY ŚCIERNE S.C. JANUSZ RUDNICKI , JERZY CZERWIŃSKI

Wartość projektu:  2 790 603, 26 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  1 497 169,99 zł